Bestuur

Bestuur van de Heemkundevereniging Borne
Annemarie Haak – Beune – voorzitter
Bertie Velthuis – secretaris
Frank Mars – penningmeester
Leo Bult – lid
Harrie Rouhof – lid
Frans Edelijn – lid
Erik Mijnheer – lid

Adviseur Gemeentelijke Monumenten Commissie:
Cor Schreuders

Ereleden
Mw. M.G.E. van Harten – Fransen ( † )
Hr. F. van Capelleveen ( † )
Hr. H. Velner ( † )
Hr. J.J. Grootenboer ( † )
Hr. J.B.F. Leuverink ( † )
Hr. H. Woolderink