Bestuur

Bestuur van de Heemkundevereniging Borne
Annemarie Haak – Beune – voorzitter
Bertie Velthuis – secretaris
Erik Mijnheer – penningmeester
Frans Edelijn – lid
Marja Oude-Egbrink – lid

Adviseur Gemeentelijke Monumenten Commissie:
Cor Schreuders

Ereleden
Hr. H. Woolderink