Bestuur

Bestuur van de Heemkundevereniging Borne
Annemarie Haak – Beune – voorzitter
Bertie Velthuis – secretaris
Frank Mars – penningmeester
Leo Bult – lid
Harrie Rouhof – lid
Frans Edelijn – lid
Erik Mijnheer – lid
Marja Oude-Egbrink -lid

Adviseur Gemeentelijke Monumenten Commissie:
Cor Schreuders

Ereleden
Hr. H. Woolderink