Boorn & Boerschop 1995-02: VROOGER 3

Auteur: Nahoj Moobeznag Non de kerstdaagn der an komt en temet noa niejoar de daagn a…

Boorn & Boerschop 1995-02: OOIT GESLOOPT

Auteur: J.B.F. Leuverink “Het Oale Morsel” aan de vroegere Deurningerweg, thans Water­ torenstraat 14. Het in…

Boorn & Boerschop 1995-02: HENDRIK BERENTS HULSHOFF IN POLEN

Auteur: F.J. van Capelleveen Hendrik Berents Hulshoff (1664-1745) werd waarschijnlijk geboren op het Oalde Pachen in…

Boorn & Boerschop 1995-02: MONUMENT 2

Auteur: Redactie De villa die in 1888 voor de familie B(ernard) Spanjaard aan de toenmalige Spoorstraat…

Boorn & Boerschop 1995-02: OPSPORING VIA EEN ONDERKAAK en SEX

Auteur: J. Hoogenboom In een onlangs door Dr. A. Fuldauer gehouden lezing over opgravingen in en…

Boorn & Boerschop 1995-02: Zo was’t, zo is’t

Auteur: Redactie De Bleekschool zoals deze in 1900 als Openbare Lagere School werd gebouwd. In 1922…

Boorn & Boerschop 1995-02: Boekennieuws

Auteur: Redactie Onlangs verscheen, als coproductie van de Stichting Heemkunde Albergen en de Twente Akademie, De…

Boorn & Boerschop 1995-02: LEZERSVRAGEN

Auteur: Redactie Deze keer ontvingen we een vraag van een van onze leden over een Historische…

Boorn & Boerschop 1995-02: WIE WOONDE WAAR? (2)

Auteur: M.G.E. van Harten-Fransen We gaan verder met het nagaan wie er op welk moment en…

Boorn & Boerschop 1995-02: HET WELEVELD

Auteur: J. van Nuenen In mijn eerste artikel over archeologie in Borne meldde ik slechts het…