Boorn & Boerschop 2000-02: Weemood

Auteur: Johan G.J. Kwast (–> naar PDF-versie van deze publicatie) (–> naar Inhoudsopgave 2000-02) (–> naar…

Boorn & Boerschop 2000-02: EXCURSIEREISJE WINDESHEIM EN ELBURG

Auteur: Redactie Op zaterdag 27 mei j.1. gingen we met zo’n 30 leden en belangstellenden op…

Boorn & Boerschop 2000-02: DE KALENDER EN HISTORISCH ONDERZOEK

Auteur: P.J. van Capelleveen Inleiding De tijdrekening middels onze kalender is minder eenduidig dan men op…

Boorn & Boerschop 2000-02: Boekennieuws

Auteur: Redactie Onlangs verscheen weer een boekje van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen. Het…

Boorn & Boerschop 2000-02: DE POTKAMP 2 en HERINDELING

Auteur: Johan Kwast Naar aanleiding van het artikel van Mw. Van Harten-Fransen over De Potkamp, in…

Boorn & Boerschop 2000-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOP Uitgave van deHeemkundevereniging Bussemakerhuis.Jaargang 10, No. 1, Maart 2000.Verschijnt 2 maal per jaar.…

oorn & Boerschop 2000-01: HET GYMNASIUM St. ALBERTI TE ZENDEREN

Auteur: H.W. Temmink Onlangs kwam ik in het bezit van een exemplaar van de Twentsche Volkskalender…

Boorn & Boerschop 2000-01 pag 05: ZO WAS ‘T, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie De voor veel inwoners van Borne zo bekende Prof. Gunningmavo, stond op de hoek…

Boorn & Boerschop 2000-01:IKKE HEET GREADSKE..!
“Op nen mooien snipperdag..”

Auteur: J.W.M. Meijer Oawerdag wearken Kroeze oet et noaburige Zeanderen biej wat zo groots ooit heetten:…

Boorn & Boerschop 2000-01: ONZE OUDE STEPHANUSKERK NADER BEKEKEN 8

Auteur: A.A. ten Kate Erekrans Deze keer gaan wij terug in de geschiedenis tot de tijd…