Boorn & Boerschop 1994-02: DE TEMTOASIE VAN ‘T TUSVELD

Auteur: Bert Wolbert (Boornse Sage; N.B. temtoasie = kwelling) De weg van Boorn noar Boornebrook löp…

Boorn & Boerschop 1994-02: ZO WAS ‘T, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie De Von Bönninghausenstraat is ten behoeve van het verkeer naar de Stroom Esch sterk…

Boorn & Boerschop 1994-02: DEN NEDERLANDTSEN HOVENIER en BIJ EEN OUDE PRENT VAN BORNE

Auteur: Dr. A. Fuldauer DEN NEDERLANDTSEN HOVENIERZijnde het 1st deel van het vermaekelijck landt-leven. Onder deze…

Boorn & Boerschop 1994-02: UIT DE ARCHIEFKAST 6

Auteur: Drs. G.P. ter Braak In deze editie van de archiefkast vermelden we enkele (eigen)aardigheden die…

Boorn & Boerschop 1994-02: VROOGER 1

Auteur: Najoh Moobeznag Vrooger doew wiej nog zukke jongs wadn en non proat ik oawer zun…

Boorn & Boerschop 1994-02: ENKELE BOERDERIJ- EN VELDNAMEN

Auteur: M.G.E. van Harten-Fransen Na de herfstwandeling van september 1993 is door enkele personen gevraagd een…

Boorn & Boerschop 1994-02: WIE WEET?

Auteur: Redactie Deze vijf personen staan voor Café A. Mentink, het latere buurtcafé “Spoorzicht” dat vlakbij…

Boorn & Boerschop 1994-02: ACTIEVOERENDE HERVORMDEN IN 1797

Auteur: Jan H. Kompagnie Scheiding van kerk en staat In 1789 brak in Frankrijk de grote…

Boorn & Boerschop 1994-02: BEDDING BORNSEBEEK BIJ BUSSEMAKERHUIS

Auteur: J. van Nuenen Bij de opgravingen op de Zuid Esch kwamen wij ook de Bornsebeek…

Boorn & Boerschop 1994-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOPUitgave van deHeemkundevereniging Bussemakerhuis.Jaargang 4, No. 1, Maart 1994. (Druk op de tekst om…