Boorn & Boerschop 1996-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOPUitgave van deHeemkundevereniging Bussemakerhuis.Jaargang 6, No. 1, Maart 1996.Verschijnt 2 maal per jaar (Druk…

Boorn & Boerschop 1996-01: PUBLICQUE KERKEN EN HET POLITICQUE BESTIER

(De Kerken en de Politiek anno 1789) Auteur: A.A. ten Kate Momenteel is de verhouding tussen…

Boorn & Boerschop 1996-01: BEWOGEN BEELDEN

Auteur: Redactie In de jaren 1820 tot 1870 was dokter J.B. Schoemaker arts te Borne. Hij…

Boorn & Boerschop 1996-01: VICE-VERSA, WELBERGEN-WELEVELD

Auteur: B. Wolbert De bron van dit fantasieverhaal, in Rossums dialect, komt uit de dagboeken van…

Boorn & Boerschop 1996-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie Bij het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle verscheen het Repertorium op de Overstichtse leenprotocollen…

Boorn & Boerschop 1996-01: MONUMENT 3

Auteur: Redactie De voormalige bisschoppelijke boerderij, vroeger genaamd “Hof te Borne’ en thans “De Meijershof” genoemd,…

Boorn & Boerschop 1996-01: EEN BORNSE JONGEN IN DE FRANSE TIJD (2)

Auteur: H. Woolderink In BOORN en BOERSCHOP jrg. 5, No 2, pag. 61, staat een interessant…

Boorn & Boerschop 1996-01: SCHENKING VAN HET RIJKSARCHIEF

Auteur: H.A.M. Woolderink Door automatisering van de bestanden, zijn veel stukken in het Rijksarchief Overijssel te…

Boorn & Boerschop 1996-01: Boekennieuws 2

Auteur: Redactie Op basis van gegevens uit de 1800 pagina’s tellende transcriptie van de dagboeken van…

Boorn & Boerschop 1996-01: HET OUDSTE NEDERLANDS

Auteur: J. Kleinman We onderscheiden in de taalwetenschap drie stadia in de Nederlandse taal. Het Oudnederlands,…