Aanvullende informatie t.a.v. de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari a.s.

Geachte leden,

Hieronder vindt u de links naar stukken die op de 2de Algemene ledenvergadering op woensdag 15 februari zullen worden besproken:

De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 2 februari 2023

De amendementen ingediend op de concept statuten

Voor deze vergadering is er in het weekend van 4-5 februari een uitnodiging op deze site gezet.

Het is niet meer mogelijk nog nieuwe amendementen in  te dienen.

Ook tijdens de vergadering worden geen nieuwe amendementen meer in behandeling genomen. 

De redenen voor deze opstelling is dat er thans voldoende mogelijkheden zijn geweest en dat zorgvuldige behandeling te veel tijd kost.

Aansluitend aan de vergadering is er een lezing over de restauratie van kasteel ‘t Loo. Deze lezing wordt verzorgd door Erik Mijnheer.

Met groet

Bertie Velthuis

(secretaris)