4 Markestenen in ere hersteld en gemarkeerd door Het Platform “Markestenen en Markegrenzen in Twente”

Vier markestenen zijn voorzien van keurige informatiebordjes. Joop Kroeze spant zich al jaren in om de oude stenen die vroeger de gebieden markeerden, weer zichtbaar te maken. In de Napoleontische tijd werden deze marken vervangen door gemeentes. Hierdoor raakten de marken in de vergetelheid. “Het hoort bij de geschiedenis, deze marken hadden een functie, er waren regels en plichten binnen de marken. Dat moet bewaard blijven”, aldus Joop.
De eerste steen die voorzien werd van een bord ligt bij de ingang van Twentekiek aan de Grote Looweg. De tweede steen ligt tegenover de Hondeborg aan de Bornerbroeksestraat, de derde aan de Blokstegenweg en de vierde aan de Secr. Engelbertinkstraat bij de A35.

Zie ook een eerder bericht over markestenen (druk hier op)